Viken/ Brimi

Erlend Viken and Aslak O. Brimi hold the position as two of the most appriciated fiddlers in Norway and in 2008 they joined forces in a duo format. They represent two different fiddle traditions; however their musical interaction bears non sign of differentness, but rather characterized by an influential and interwoven power.

Viken/Brimi released their first album Duo in 2009 (ta:lik) and was awared a Folk Music Grammy the same year (Folkelarmprisen).

Erlend Viken holds a Bachelor of Arts from the Norwegian Academy of Music. He is on the go both as soloist and an ensemble musician, currently busy with the eminent bluegrass band Earlybird Stringband, and frequently tours with Frikar Dance Company, Aasmund Nordstoga and Majorstuen.

Aslak O. Brimi is a high school teacher (science), but also holds a folk music degree from the Telemark University College. He is beyond doubt one of Norway´s most important conveyers of traditional music from the Valley of Otta. Aslak also fronts the folk music ensemble Svermere.

In 2011 Viken/Brimi released their second album Ho venta på rock. The album was nominated for the Folkelarmprisen (The Norwegian Folkmusic Award)

—————————————————————————————————-

Duoen Viken/Brimi er Erlend Viken og Aslak O. Brimi. Både Aslak og Erlend kjem frå folkemusikkfamiliar, og jobbar aktivt med å ta vare på og utvikle slåttemusikk frå tradisjonsområda deira, høvesvis Oppdal og Lom.

Viken/Brimi gav ut si første plate Duo i 2009. Den hausta gode kritikkar og fekk Folkelarmprisen.

Erlend Viken har bachelor i folkemusikk frå Norges Musikkhøgskole og er i tillegg til å spele med Aslak, aktiv som soloutøvar samt i bluegrassbandet Earlybird Stringband. Han har elles oppdrag for Frikar Dance Company, Aasmund Nordstoga og Majorstuen.

Aslak O. Brimi er lektor i realfag, men har også folkemusikkutdanning fra Høgskulen i Telemark (Rauland). Har har toppa A-klassa i fele på Landskappleiken fleire gonger, og er ein av våre viktigaste tradisjonsberarar av slåttemusikken frå Ottadalen. Aslak er frontfigur i bandet Svermere.

I 2011 lanserte Viken/Brimi si andre plate Ho venta på rock. Plata var nominert til Folkelarmprisen.

www.facebook.com/vikenbrimi

www.myspace.com/feleduo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s