Dei Beste Damene

Foto: Geir Dokken

Dei Beste Damene is a collaboration between three of the leading Hardanger fiddlers in Norway: Åse Teigland, Synnøve S. Bjørset, Anne Hytta. Their enthusiasm and passion for the Hardanger fiddle tunes have brought them together on stage, where they perform as soloists showing great diversity in tone colours, rhythms and musical expressions.

In the hands of these Hardanger fiddle masters, the tunes are dressed in personal and distinguished styles, and are ready to be explored through the musical experiences.

The CD Soli was released in October 2010 and awarded with Folelarmprisen (Norwegian Folk Music Award) for best solo album.

——————————————————————

Dei Beste Damene er Åse Teigland, Anne Hytta og Synnøve S. Bjørset, nokre av dagens fremste hardingfelespelarar. Damene formidlar eit stort mangfald av klangfargar og rytmikk, og det er tre tydelege og sterke musikalske uttrykk som kjem til syne når dei spelar slåttar med svært personleg signatur. Entusiasmen og lidenskapen for den tradisjonelle hardingfelemusikken har ført dei saman på ei scene, og publikum kan vente seg ein konsert med feit, frekk og drivande felelyd.

Som representantar for tradisjonell hardingfelemusikk frå Hardanger, Telemark, Sogn og Valdres, forvaltar Dei Beste Damene eit relativt ulikt repertoar med tanke på form og stil. På konsertscena spelar dei i all hovedsak solo. Resultatet er eit dynamisk og spanande møte der trioen utforskar det klanglege og rytmiske universet slåttemusikken byr på.

Teigland, Hytta og Bjørset er alle meritterte utøvarar med lang og brei erfaring som musikarar i ulike konstellasjonar. Som solistar har dei alle tre gjeve ut kritikarroste plater, og saman gav dei ut CDen Soli (Ta:lik) oktober 2010. Denne fekk Folkelarmprisen for beste solotugjeving 2010/2011.

http://www.myspace.com/greatestgirls

From Folklarm 2010:

Synnøve Bjørset

Anne Hytta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s