Tindra med “den kvite hjorten” i Skjåk

Tindra er i Skjåk og er klare for ny framsyning av Den Kvite Hjorten. Jorun Marie Kvernberg, Åshild Vetrhus, Irene Tillung i Tindra og skodespelar Helge Jordal har hatt prøver med barn og ungdom frå Skjåk kulturskule i eit par dagar og er no klare for to framsyningar på Marlo Grendehus torsdag 25. mars.

Advertisements

Tindra er i Skjåk og er klare for ny framsyning av Den Kvite Hjorten. Jorun Marie Kvernberg, Åshild Vetrhus, Irene Tillung i Tindra og skodespelar Helge Jordal har hatt prøver med barn og ungdom frå Skjåk kulturskule i eit par dagar og er no klare for to framsyningar på Marlo Grendehus torsdag 25. mars.

Skjåk er heimkommunen til Jan Magnus Bruheim,  forfattaran av diktsamlinga som framsyninga byggjer på.

Folkemusikktrioen Tindra har tonesett dei 61 versa i Jan Magnus Bruheim si barnebok Den kvite hjorten. Bli med på ei musikalsk reise saman med Helge Jordal og elevar frå Skjåk kulturskule i den kviten hjorten si verd.

Familieframsyninga handlar om ein hjortekalv som skil seg frå dei andre hjortane av di han er kvit. Då mora hans blir skoten av ein jeger, blir han overlaten til seg sjølv. Gjennom ord og tonar følgjer ein hjorten sin kamp for å overleve, vinne kjærleik og finne fellesskap. Den kvite hjorten er ei musikalsk historie om rasisme og mobbing, men gjev også framtidshåp. Framsyninga var tingingsverk til Førde Internasjonale folkemusikkfestival 2009.

Marlo Grendehus torsdag 25. mars kl. 12.00 og 19.00.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s